Tharisa Minerals (Pty) Ltd v Mashamaite and Others